SOLÁRNÍ WIFI AP - INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

Autonomní WiFi vykrývač zajistí plnohodnotné šíření WiFi signálu. Uplatnění nachází v rozlehlých komplexech, jako jsou např. golfová hřiště, parky, rozsáhlá parkoviště, výstavní plochy, apod., kde provozovaté požadují zajištění kvalitního přístupu na internet. Častým využitím je šíření WiFi ve veřejných prostorech měst a obcí, nebo pro internetové poskytovatele jako jednoduchý snadno umístitelný převaděč signálu.

Velkou předností celého systému je jeho autonomní fungování, bez požadavku na přívod elektrické energie, což nejen že výrazně sníží náklady na zemní práce, obnovy povrchů a věcná břemena, ale také celkově zrychlí a zjednodužší realizaci, která je možná bez jakýchkoliv dalších stavebních povolení a souhlasů vlastníků nemovitostí, na jejichž pozemky by jinak bylo nutné elektrické vedení pokládat.

Systém si vystačí s elektrickou energií získanou ze slunce a tato energie nejen že pokryje samotné provozní potřeby zařízení, ale může být dále přes USB konektor, zabudovaný ve stožáru, využita např. pro dobíjení mobilních telefonů, nebo tabletů.

Na jeden sloup se zpravidla umisťují tři wifi antény, pracující jak ve starších pásmech 2,4GHz tak i v moderních 5GHz. Na takovýto převaděč je možné připojit při vhodné konfiguraci až 100 klientů v dosahu až 5km od vysílače. Těchto jednotek může být v daném prostoru umístěno více a tato zařízení spolu mohou vzájemně kooperovat a předávat si připojené klienty tak, aby tito neztratili spojení a byli stále připojeni na vysílač s nejoptimálnějším signálem i během pohybu připojeného klienta.

Jednotky zajistí rychlosti až 100Mbps, při použití přímých P2P spojů i více. Mohou být kombinovány s dalšími zařízeními, jako jsou např. kamery, interkomy, rozhlas, apod.

Technické parametry:
Maximální počet antén na jedno zařízení: 3
(Alternativně lze do jedné lampy umístit i více bezdrátových jednotek.)
Optimální počet klientů na jednu anténu: 15
Optimální počet klientů na jednu lampu: 45
Maximální počet klientů na jednu anténu: 35
Maximální počet klientů na jednu lampu: 100
Frekvence: volitelně 2,4GHz, nebo 5GHz
Modulace: WiFi a/b/g/n/ac
Rychlosti klientů: závisí na vytížení prostředí a na zvolené technologii. 1Mbps až 100Mbps, typicky v běžných podmínách okolo 20Mbps
Propustnost HW při použití P2P spojů: 500Mbps až 800Mbps
Dosah: závisí na použitých anténách (200m - 5km), typicky okolo 1,5km v přímé viditelnosti
Pro ostrovní i hybridní fotovoltaické systémy Enstore je charakteristická špičková efektivita a dlouhodobá životnost.

Modulární systém lze dále rozšiřovat.

Sofistikovaný monitoring zajišťuje systému bezpečný provoz.

Baterie Enstore vykazuje životnost nejméně 8000 cyklů, t.j.15-20 let provozu.