ENSTORE s.r.o. Home        
O FIRMĚ
       
        
REFERENCE
        
        
KE STAŽENÍ
        
        
KONTAKT
        
        
FORUM
        
ENSHOP
ČESKY
SLOVENSKY
FRANÇAIS
ESPANOL
NEZÁVISLÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
1
ikona_lampy SOLÁRNE LAMPY VEREJNÉHO OSVETLENIA
Výroba solárnych lámp pre verejné osvetlenie so životnosťou viac ako 20 rokov. Dodávka kompletného riešenia, vrátane inštalácie a riadiaceho systému.
7
ikona_bat BATÉRIOVÉ BOXY
Výroba batériových boxov kapacity 2kWh - 1MWh pre stacionárne aj mobilné inštalácie. Batérie LiFePo s extrémne dlhou životnosťou.
2
ikona_wifi SOLÁRNE WIFI AP - INTERNETOVÉ PRIPOJENIE
Vývoj, výroba a inštalácia kompletných systémov pre šírenie internetovej konektivity WiFi vykrývačmi na solárnu energiu - bez elektrickej prípojky.
8
ikona_zal ZÁLOŽNÉ BATÉRIOVÉ SYSTÉMY
Zákazková výroba batériových a hybridných záložných systémov. Extrémne dlhá životnosť. Zaistenie vzdialeného monitoringu a ovládania.
3
ikona_kamer SOLÁRNE KAMEROVÉ SYSTÉMY
Bezpečnostné kamery nezávislé na prípojke elektrickej energie. Vzdialené ovládanie cez internet. Kompletné riešenie, vrátane inštalácie a správy.
9
ikona_ers VÝROBA ELEKTRONICKÝCH RIADIACICH SYSTÉMOV A KOMPONENTOV
Predaj balancerov, batérií, riadiaceho software atď.
4
ikona_fve FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
Návrh, výroba a montáž ostrovných aj hybridných kompletných riešení. Životnosť batérií 15 až 20 rokov prevádzky.
10
ikona_vyvojers ZÁKAZKOVÝ VÝVOJ ELEKTRONICKÝCH RIADIACICH SYSTÉMOV
Zákazkový vývoj komponentov aj celkových riešení pre riadenie a správu nezávislých energetických systémov.
5
ikona_lavicky SOLÁRNE LAVIČKY A PRÍSTREŠKY
Mestské lavičky a prístrešky pre zastávky autobusov bez pripojenia k elektrickej sieti svietia, dobíjajú mobily, šíria WiFi signál, zobrazujú informácie na monitoroch atď.
11
ikona_voda SOLÁRNE ZARIADENIA PRE VÝROBU PITNEJ VODY
Zariadenia pre nechemickú výrobu čistej pitnej vody. Prevádzka bez pripojenia na elektrickú rozvodnú sieť.
6
ikona_cerpani SOLÁRNE ČERPANIE VODY
Solárny komplet pre nepretržité čerpanie vody bez pripojenia k elektrickej rozvodnej sieti.
12
ikona_aktualni NA ČOM PRÁVE PRACUJEME
NA ČOM PRÁVE PRACUJEME